Name Price
Windows Server 2008 $264.79 / Order Now
Windows Server 2008 R2 $264.79 / Order Now
Windows Server 2012 $264.79 / Order Now
Windows Server 2012 R2 $264.79 / Order Now
Windows Server 2016 $264.79 / Order Now
Windows Server 2016 R2 $264.79 / Order Now
Windows Server 2019 $264.79 / Order Now
Windows Server 2019 R2 $264.79 / Order Now